0 producten
0,00

Geen producten in de winkelwagen.

  • Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
  • Duits kwaliteitsproduct
  • De nieuwste technieken
  • Netto prijzen

Voor verkopen via de Premeto-webshop gelden de volgende leveringsvoorwaarden:

1. Klanten

Alleen zakelijke klanten (B2B) kunnen kopen via de Premeto-webshop. De klant kan een gebruikersaccount aanmaken via de Premeto-webshop en zelf zijn gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord bepalen.

Na registratie van de gebruikersaccount, geeft de klant aan de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren. Na deze aanvaarding, zullen de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op elke bestelling die de klant plaatst via de Premeto-webshop.

2. Gebruik van het gebruikersaccount

Elke gebruiker die zich aanmeldt op de Premeto-webshop met behulp van zijn klantwachtwoord treedt op namens de klant en de klant verklaart en garandeert daarmee aan Premeto dat elke gebruiker bevoegd is om van de klantgebruikersaccount en de Premeto-webshop gebruik te maken. Het gebruik van het wachtwoord wordt beschouwd als een garantie voor, en de bevestiging van de gebruiker, om de klant te vertegenwoordigen.

3. Leveringsvoorwaarden

Premeto artikelen worden exclusief geleverd door Duhra Tools B.V. te Oldenzaal. De Algemene Voorwaarden van Duhra Tools zijn van toepassing op de levering van producten gekocht via de Premeto-webshop, tenzij anders is overeengekomen in een separate geldige overeenkomst tussen Duhra Tools en de klant. Klik hier om de Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van Duhra Tools te downloaden.

4. Uitzondering

In het geval van tegenstrijdige bepalingen tussen de Leveringsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden is de volgende rangorde van toepassing:

(i) deze Leveringsvoorwaarden,

(ii) de Algemene Voorwaarden.

5. Orders en opdrachtbevestigingen

Een order geplaatst via de Premeto-webshop is bindend voor de klant. Duhra Tools behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren. Mogelijk is dat de verschafte informatie kan veranderen tussen plaatsing van de opdracht en levering. Daarnaast kan de gebruikersaccount van de Klant onderwerp zijn van restricties in relatie tot krediet- en betalings-limieten. Opdrachten in strijd met dergelijke limieten kunnen worden geweigerd door Duhra Tools.

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een orderbevestiging van Duhra Tools. Duhra Tools heeft de doelstelling om te voldoen aan de levertijd die staat vermeld in de orderbevestiging. Echter, Duhra Tools behoudt zich het recht voor om de levertijd aan te passen voor de gehele of een gedeelte van de opdracht.

6. Verzendkosten

Premeto hanteert franco levering bij orders met een netto waarde vanaf € 250,00. Voor orders met een waarde onder dit bedrag wordt € 9,80 verzendkosten in rekening gebracht. Naleveringen worden altijd franco geleverd.

7. Levertermijn

Bij bestellingen geplaatst voor 15.00 uur bedraagt de levertermijn 1 á 2 werkdagen mits het gereedschap voorradig is.

8. Reclamatie

De klant dient reclamatie van “bij ontvangst waarneembare gebreken” binnen 3 werkdagen schriftelijk te melden aan Duhra Tools, waarna deze zo spoedig mogelijk in behandeling wordt genomen. Bij melding na deze termijn vervalt de aanspraak van Duhra Tools voor deze gebreken.

9. Retouren

De klant heeft het recht om voorraadproducten te retourneren. De producten moeten schoon en onbeschadigd zijn in een onbeschadigde originele verpakking en voorzien zijn van een onbeschadigd label. Indien de klant producten terug wil sturen welke voldoen aan bovenstaande voorwaarden, dient de kIant contact op te nemen met Duhra Tools voor informatie als afleveradres en andere details. Duhra Tools hanteert 15% retournamekosten, met een minimaal bedrag van € 15,00. Verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

10. Prijs en betaling

De prijs voor de producten is als vermeld op de Premeto-webshop. Deze zijn -tenzij anders aangegeven- netto per stuk in Euro en exclusief BTW. De klant betaald vooraf of binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Gebruiksvoorwaarden en Privacy :

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Premeto niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Premeto aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Premeto. Premeto kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Premeto kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Premeto garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Premeto behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Premeto is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Privacy

Premeto respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Zoekopdrachten – via deze website kunt u zoeken naar informatie. De zoekopdrachten worden niet bewaard.

Nieuwsbrieven – via deze website kunt u zich inschrijven voor de Premeto nieuwsbrief. De Premeto nieuwsbrief is tevens te stoppen door contact op te nemen met ons. Indien u ongevraagd de nieuwsbrief van ons ontvangt of problemen ondervindt met het uitschrijven, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Het privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Zowel de disclaimer als de privacy statement zijn niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.